Sengevæting – alarm, medisin eller annen behandling?

Sengevæting kan stanses tidlig og da er det viktig med riktig valg av behandling

Sengevæting hos barn

Sengevæting forekommer hos barn og unge som har problemer med å kontrollere urinblæren om natten. Barn med et normalt vannlatingsmønster våkner om natten dersom blæren blir full, men hos noen barn fungerer dette varselet dårlig. Ufrivillig sengevæting i søvne er et svært tabubelagt problem. Barn og ungdom opplever dette som skamfullt og pinlig dersom det fortsetter i skolealder og i tenårene.

De fleste barn blir tørre om natten mellom ca. 1,5 og 5 års alderen. Enurese-begrepet brukes normalt ikke før i 5 års alderen, og i følge eksperter anses manglende tørrhet før den alderen å være normalt.

Mer enn 10 % av barn mellom 5 og 13 år sliter med ufrivillig sengevæting om natten. I Norge utgjør dette cirka 40 000 barn, eller flere enn to i hver skoleklasse som sliter med sengevæting. Likevel er emnet sengevæting tabubelagt.

Årsaker til sengevæting

Nattlig sengevæting er først og fremst en forsinket utvikling og ikke alltid et psykisk problem eller en fysisk sykdom. Bare om lag én eller to tilfeller av sengevæting av 20 er knyttet til en bestemt medisinsk tilstand som for eksempel en urinveisinfeksjon eller et problem med urinveiene. Diabetes kan også være en årsak til sengevæting hos barn.

Stress i forbindelse med ekteskapsproblemer, vold i hjemmet eller mobbing kan være knyttet til sengevæting hos barn. Det er likevel viktig å vite at de fleste barn og unge som er sengevætere lever i gode og trygge familier som ikke er årsaken til at sengevæting oppstår.

Forlegenhet og bekymring fra barnet selv og hvordan foreldrene reagerer på våte laken kan noen ganger utløse en syklus av mer sengevæting. Foreldre bør vite at sengevæting er vanlig og en del av normal utvikling. Barnet bør bli trøstet og oppmuntret til å tenke at alt er OK, og ikke føle skyld eller skam. Gutter er mest rammet av sengevæting om natten, mens ufrivillig vannlating på dagtid ofte rammer jenter mer.

Sengevæting eller enurese deles inn i to hovedformer

Primær enurese: Barn som aldri har vært tørre.
Sekundær enurese: Barn som tidligere har vært tørre og begynner å tisse seg ut om natten igjen.

Dersom vi definerer enurese som mer enn èn våt natt per uke vil andelen av barn som har problemet være omtrent:

50% av 3-åringene
10-20% av 5-åringene
10% av 6-åringene
5% av 10-åringene
1-2% av 15-åringene

Sengevæting gir utfordringer og konsekvenser for barn

I småbarnsalderen er sengevæting først og fremst et økonomisk og energikrevende problem for foreldrene. Når barnet har begynt på skolen blir det et sosialt problem, og barnet kan oppleve sengevæting som en psykisk belastning. Sengevætere er som oftest friske og sunne barn, men enurese kan gi et dårlig selvbilde og i sin ytterste konsekvens psykiske problemer. Det et viktig å ta sengevæting på alvor. Noen foreldre kan bli bekymret for barnets mentale utvikling og det kan ofte være vanskelig å delta på skole- og fritids-arrangement med overnatting involvert.

Kroppen tar ikke skade av at man tisser seg ut om natten, men barnet kan oppleve å få hudirritasjon og våkne opp våt og kald. Mange barn med enurese lider av et kronisk dårlig selvbilde og dette kan gi barna psykologiske eller sosiale utfordringer. Dessuten kan en natt med dårlig søvn føre til dårligere skoleprestasjoner neste dag, og på lengre sikt.

I de senere år er man blitt klar over at sengevæting kan ha uheldige følger for barnet og flere har vist at vellykket behandling gir barnet mer selvtillit og et større selvbilde.

Går sengevæting over av seg selv?

De fleste sengevætere vil vokse av seg problemet, men det kan i blant ta tid slik at sengevætingen fortsetter langt opp i tenårene. Det anbefales at barn i 5 til 6 års alder blir utredet av fastlege, og at aktiv behandling eventuelt kommer i gang.

De fleste vokser det av seg uten noen problemer. Hvis barnet er fortvilet over sengevætingen eller at du bekymrer deg for barnet er det mulig å bedre situasjonen.

Sengevæting kan være arvelig

Sengevæting er ofte arvelig. Hvis en av foreldrene selv var sengevæter er risikoen 45 prosent for at barnet blir det. Hvis begge foreldrene var sengevætere er risikoen 75 prosent.

Mange foreldre til barn med nattlig sengevæting ble selv sent tørre og noen bagatelliserer barnets plager og behov for behandling. Andre foreldre ønsker rask og effektiv behandling og at barnet skal være tørt ved skolestart. I dag starter barn på skole når de er seks år og flere kommer derfor med ønske om tidligere behandling.

Behandling av sengevæting for barn

Det finnes ulike former for behandling og medisiner mot sengevæting som nesespray mot vannlating, hormoner i tablettform, akupunktur, fotsoneterapi, alarmapparat som bleiealarm eller tissematter og urtekurer. Bruk av bleier om natten frarådes da dette vedlikeholder plagene.

Det viktigste er at barnet får støtte og ikke blir møtt med sinne. Barnet bør minnes på å gå på toalettet før en legger seg. Noen kan være engstelig for å gå på toalettet om natten og da kan det hjelpe om det står på litt lys. En vekkeklokke som vekker barnet ditt rett før det tidspunktet da han eller hun vanligvis tisser i sengen kan forsøkes.

Barnet bør ikke hindres i å drikke når det er tørst. Det anbefales å la være å tilby barnet noe å drikke før leggetid og heller vente til barnet selv ber om drikke. Det kan hjelpe å unngå koffeinholdige drikker som te, kaffe, cola samt sjokolade.

Veldokumenterte behandlingsmetoder mot sengevæting

Behandlingen av barn som sliter med sengevæting begynner vanligvis i løpet av 6-7 årsalderen. Det er i utgangspunktet to veldokumenterte behandlingsmetoder for enurese: alarmapparater og Desmopressin (DDAVP, Minirin, DesmoMelt, Octim, Stimate).

Statens Legemiddelverket fraråder bruk av Minirin og Desmopressin nesepreparater mot sengevæting da det kan føre til alvorlige bivirkninger. I tablettform er biotilgjengeligheten av disse syntetiske hormonene mindre, og derfor et bedre alternativ.

Behandling ved hjelp av alarmer øker blærekapasiteten og synes derfor å være spesielt egnet for barn med nedsatt blærekapasitet. Behandlingen varer i ca. 4-9 uker og krever høy motivasjon fra både barnet og familien.

Sengevætingsalarmene utviklet av CHUMMIE kommer med ny teknologi og er det mest effektive alarmsystemet på markedet som vil hjelpe ditt barn med å overvinne sengevæting i løpet av behandlingstiden. Les om vår kliniske studie med 1100 deltakere som testet sengevætingsalarmene fra CHUMMIE og hva du kan forvente av behandlingstid.

Viktig med tidlig behandling av sengevæting

Foreldre kan føle det er vanskelig å ta opp sengevæting med lege eller helsesøster. Mange mener dessuten det ikke er nødvendig å behandle barna fordi de oppfatter sengevæting som noe man vokser fra. Men man vet ikke når sengevætingen stopper, og barnet kan dermed risikere å gå flere år med problemet uten å få behandling.

Flesteparten kjenner ikke til behandlingsmulighetene som er tilgjengelig for å stanse sengevæting, og når enurese er et svært tabubelagt emne henger gamle fordommer igjen. Det er derfor viktig å snakke om sengevæting dersom du eller en av dine nærmeste sliter med problemet.

De fleste barn slutter til slutt å tisse i sengen uten behandling. Imidlertid vil barn som er sengevætere ha dobbelt så stor risiko for å bli inkontinente i voksen alder.

Vi anbefaler deg å besøke NOFUS om du ønsker du å vite mer om årsaker, diagnostisering og behandling med sykdommer i urinveiene og inkontinens.

Hva anbefaler vi?

Om du allerede har prøvd ulike behandlingsmetoder uten at barnet er blitt tørr, så anbefaler vi CHUMMIE sin trusealarm eller alarmmatte.

Sengevætingsalarmene er utviklet i Silicon Valley (California, USA) og har den beste og sikreste teknologien til behandling av sengevæting uten bivirkninger.

Kildereferanser for denne artikkelen:

Sinnets Helse | Familieverden | Helsebiblioteket | Par og Familie